[Uw Banner?]
Schuifpuzzel Kleurplaten Biologie Cursus volgen Lettertrechter

Groep 1-2


Groep 1&2 zijn de eerste 2 leerjaren van de basisschool. Deze kinderen zijn over het algemeen vaak 4 of 5 jaar oud. Vanaf het 5e jaar begint de leerplicht. Kinderen moeten vanaf die leeftijd verplicht naar school. In deze 2 leerjaren staat het spelend leren centraal. Ze moeten school als leuk ervaren, maar het moet natuurlijk wel educatief zijn. Daarnaast spelen sociale vaardigheden ook een grote rol. Leerlingen moeten namelijk op een goede manier met elkaar leren omgaan.

Rekenen

Aangezien kleuters nog geen ervaring hebben op het gebied van rekenen, begint het simpelweg met leren tellen. Daarnaast gaan ze werken met het vormen van kleuren en het leren herkennen hiervan. Ook leren ze het groeperen van de kleuren en voorwerpen, om ze vervolgens te rangschikken in een bepaalde volgorde. Wat centraal staat in deze 2 jaar is dat de kinderen getallen leren kennen en leren begrijpen.

Taal

Taalactiviteiten vinden met name plaats in een kringgesprek. Hierbij leren de kinderen om naar elkaar te luisteren, het vertellen en het begrijpen van hetgeen wat de ander zegt. Dit speelt een grote rol in de taalontwikkeling van kinderen. Daarnaast wordt er ook aandacht geschonken aan enkele leesactiviteiten. Hierbij staat het lezen niet direct centraal, maar wel het onderscheiden van letters, klanken en woorden. Het wordt voor kinderen interessant gemaakt door het gebruik van educatieve spelletjes als rijmen, lange en korte woorden zoeken, woorden in lettergrepen verdelen, klanken onderscheiden en het samenvoegen om ze uiteindelijk te splitsen. Tevens zijn er leesactiviteiten die de kinderen uit kunnen voeren in de speeltijd. Dit kan o.a. orden gedaan in de lees- en schrijfhoek, verteltafel of de ontdekhoek.

Artikelen

Puzzelen

Puzzelen is iets wat iedereen leuk vindt, en het is ook nog eens zeer leerzaam. Allereerst moet er begrepen worden dat de losse stukjes een deel zijn van een groot geheel van de puzzel. Daarna moet er scherp gekeken worden naar de stukjes, en waar deze moeten liggen. Waarnemen, sorteren en ordenen zijn vaardigheden die worden getraind bij het

Lees meer...

Punttekening

Een punttekening vraagt weer iets meer vakkundigheid van het kind dan bijvoorbeeld een kleurplaat. Het is namelijk de bedoeling dat er een tekening wordt gemaakt door verschillende puntjes met elkaar te verbinden. Dit kan door in de juiste volgorde op de puntjes te klikken, waardoor er lijntjes verschijnen en er een tekening tevoorschijn komt

Lees meer...

Kleurplaten

Kleurplaten zijn van onschatbaar belang bij de ontwikkeling van kinderen. Er zit een hele psychologie achter het kleuren van kleurplaten en wat kinderen op papier zetten. Kleurplaten zijn goed voor fijne motoriek en de coördinatie van het kind. Zo leert iemand netjes binnen de lijntjes te werken. Ook het kleurgebruik is van belang. Wanne

Lees meer...